Erapiloodi praktika lennukil

11,880 €Register
Difficulty: Beginner
Categories:
NAA_LENNUK

Erapiloodil on õigus tegutseda kaptenina või teise piloodina mitteärilistel lendudel loale kantud klassi- või tüübipädevusmärgetele vastavatel lennukitel. Esialgne litsents lubab sul lennata päevasel ajal, visuaallennu tingimustes, ühemootorilistel kolbmootoriga lennukitel, mis on kvalifitseeritud kui ühe piloodi lennukid (enamus Cessna, Piper, Beechcraft, Socata jne. 4 – 6 kohalised mudelid). Meie õppelennukiteks on kahekohalised Cessna 150 tüüpi lennukid. Lennundusloa taotlemise hetkel pead olema vähemalt 17 aastane, kuid õppimisega võid algust teha varem.

Kokku tuleb sul lennata minimaalselt 45 praktika tundi. Sellest vähemalt 10 tundi soololendu (üksinda lendamine) lennuõpetaja juhendamisel, mille hulgas on vähemalt viis tundi marsruutlendu, sealhulgas vähemalt üks kahe vahemaandumisega lend marsruudil, mille pikkus on vähemalt 270 km (150 NM – meremiili). Ülejäänud 35 tundi lendad koos instruktoriga.

Soovi korral võid teha ka öölennupädevuse (NQ – night qualification). Öölendude pädevusmärke saamiseks on naja lennata viis tundi öölendu, millest kolm tundi lennuõpetajaga, kaasa arvatud üks tund marsruutlendu ning viis soololendu. Öölennud võivad siiski toimuda visuaallennuks (VMC – visual meteorological condition) sobivates tingimuses.

Kui oled natuke kogemusi omandanud (70 lennutundi), võid edasi õppida mitmemootorilise lennuki piloteerimist. Sel juhul on mõistlik omandada ka juba instrumentaallennupädevus, mis võimaldab sul lennata halva nähtavuse (madal pilvisus, öö jne) korral.

Praktiline lendamine on jaotatud kolme faasi:

PHASE EXERCISES Min.hours from beginning Completion
1 1-17 12 Progress Test 1
2 18-22 20 Progress Test 2
3 23-25 43 Progress Test 3

Detailsema ülevaate lennunduslubade väljaandmise nõuetest võid lugeda riiklikust määrusest RTL 2002, 5, 52

Lessons

Juhendaja

Toomas Uibo

Toomas has been flying since the early 2000s and he graduated as a flight instructor in 2003 in Sweden. At the NAA aviation school he lectures on the Aviation Act and flight rules and also gives practical flying classes. However, flying is only his hobby – on a day-to-day basis he works in the engineering industry. He has amassed around 1300 hours of flying experience, but his love of flying is as strong as ever.