Erapiloodi praktika helikopteril

Erapiloodil on õigus tegutseda kaptenina või teise piloodina mitteärilistel lendudel loale kantud tüübipädevusmärgetele vastaval kopteril. Esialgne litsents lubab sul lennata päevasel ajal, visuaallennu tingimustes, ühemootorilistel kolbmootoriga kopteritel mis on kvalifitseeritud kui ühe piloodi õhusõidukid (nt. Robinson 22, Robinson 44, Enström 480 jne).

Erapiloot ei tohi vedada reisijaid, kui ta ei ole 90 päeva jooksul iseseisvalt sooritanud kolme starti ja maandumist sama tüüpi kopteril. Erapiloodi õppematerjalid on kõik inglise keelsed. Samuti pead enne iseseisvat lendamist sooritama inglise keelse raadioside eksami.

Kuna kõik kopterid on erinevad tüübid siis ei saa niisama lihtsalt ühe mudeli pealt teise peale “hüpata” nagu seda saab teha väikelennukite puhul. Et lennata mõne teise kopteri mudeliga pead läbima tüübipädevuse koolituse. NAA kopterikoolitusel kasutatakse peamiselt Robinson 44 kopterit: Robinson 44. Tegemist on 4-kohalise lennumasinaga ja kasutusel on kaks erinevat mudelit RAVEN I ja RAVEN II. R44 RAVEN I lennutunni hind koos instruktoriga on 750 eur + km ja RAVEN II lennutunnihind koos õpetajaga on 850 eur + km

Öölennu kursus lennukil

Öölennu pädevus (NQ) tähendab seda, et sa võid lennata peale päikese loojangut VFR tingimustes. Kursustele registreerimise eelduseks on PPL(A) litsentsi olemasolu ning kehtiv SEP(A) või MEP(A) land pädevus. Öisel ajal võib VFR lendu sooritada juhul kui pilve alumine baas on vähemalt 2000 ft ja horisontaalne nähtavus vähemalt 8 km.

Öölennu pädevus avardab kindlasti sinu lendamise võimalusi. Ei pea enam muretsema, et enne päikese loojangut kindlasti maanduma pead. Öisel lennul on oma ilu. Tule ja saa sellest osa!

Öölennu kursus koosneb:

  1. Öölennu teoreetiline ettevalmistus (ground school) 5 tundi (2 x 2.5 h)
  2. lennupraktika mis näeb ette 5 tundi lendamist millest 4 toimub koos instruktoriga ja 1 lennutunni lendad soololennuna.

Öölennu kursuse hind 1475€ +km

PPL teooriakursus

PPL A (lennuk)/ PPL H (helikopter) ehk  Erapiloodi teooriakursus on esimene samm professionaalseks piloodiks saamise suunas ja meie teooriakursused on mõeldud kandidaatidele, kellel ei ole või vähene lennukogemus.
Erapiloodi luba – EASA PPL (A) on kvalifikatsioon, mis võimaldab lennata ühe kolbmootoriga (SEP) õhusõidukil visuaalsetes meteoroloogilistes tingimustes (VMC) kaptenina (PIC) või teise piloodina mitteärilisel lendudel mille eest tasu ei võeta.

Kogu õppetöö toimub mugavas kaugõppe vormis mis annab sulle võimaluse õppida kus soovid ja kuna soovid. Iga õppeaine võetakse kokku nädalavahetuseti toimuvatel seminaridel. Seminarid klassiruumis toimuvad tavaliselt iga kahe nädala tagant. Seal saab esitada instruktorile küsimusi ning keerulisemad momendid veelkord üle rääkida. Peale seminari soovitame koheselt sooritada vastava aine koolieksam.

Kõik eksamid (ka Lennuametis) on valikvastustega, mis tähendab, et küsimuse vastamiseks pead tegema 4-st vastusest kõige õigema valiku. Eksam loetakse sooritatuks, kui Sul on minimaalselt 75% õigeid vastuseid. Küsimusi, ühe teema kohta, on tavaliselt 20-25 tk.

Teooriakursuse hinna sees on:

–  Pooleys teooriaõpikud
– 8 seminari (2 päevased)
– Koolieksamid
– Eesti VFR kaart

PPL  (A) Teooriakursuse maksumus on 1750€ +km.

Erapiloodi praktika lennukil

Erapiloodil on õigus tegutseda kaptenina või teise piloodina mitteärilistel lendudel loale kantud klassi- või tüübipädevusmärgetele vastavatel lennukitel. Esialgne litsents lubab sul lennata päevasel ajal, visuaallennu tingimustes, ühemootorilistel kolbmootoriga lennukitel, mis on kvalifitseeritud kui ühe piloodi lennukid (enamus Cessna, Piper, Beechcraft, Socata jne. 4 – 6 kohalised mudelid). Meie õppelennukiteks on kahekohalised Cessna 150 tüüpi lennukid. Lennundusloa taotlemise hetkel pead olema vähemalt 17 aastane, kuid õppimisega võid algust teha varem.

Kokku tuleb sul lennata minimaalselt 45 praktika tundi. Sellest vähemalt 10 tundi soololendu (üksinda lendamine) lennuõpetaja juhendamisel, mille hulgas on vähemalt viis tundi marsruutlendu, sealhulgas vähemalt üks kahe vahemaandumisega lend marsruudil, mille pikkus on vähemalt 270 km (150 NM – meremiili). Ülejäänud 35 tundi lendad koos instruktoriga.

Soovi korral võid teha ka öölennupädevuse (NQ – night qualification). Öölendude pädevusmärke saamiseks on naja lennata viis tundi öölendu, millest kolm tundi lennuõpetajaga, kaasa arvatud üks tund marsruutlendu ning viis soololendu. Öölennud võivad siiski toimuda visuaallennuks (VMC – visual meteorological condition) sobivates tingimuses.

Kui oled natuke kogemusi omandanud (70 lennutundi), võid edasi õppida mitmemootorilise lennuki piloteerimist. Sel juhul on mõistlik omandada ka juba instrumentaallennupädevus, mis võimaldab sul lennata halva nähtavuse (madal pilvisus, öö jne) korral.

Praktiline lendamine on jaotatud kolme faasi:

PHASE EXERCISES Min.hours from beginning Completion
1 1-17 12 Progress Test 1
2 18-22 20 Progress Test 2
3 23-25 43 Progress Test 3

Detailsema ülevaate lennunduslubade väljaandmise nõuetest võid lugeda riiklikust määrusest RTL 2002, 5, 52

Tutvumislend lennukil

Tutvumislend annab Sulle palju vastuseid! 40 minutilise lennu järel oskad öelda kas õhusõiduki juhtimine on see mis Sind paelub või mitte. Helista julgelt ja proovi ära!

Tutvumislend – mis see on?

Enne, kui otsustad erapiloodi kursustele registreeruda, soovitame Sul teha üks tutvumislend mõne meie kooli instruktoriga. See lend annab paljudele küsimustele vastused ja Sa saad aru kas lendamine on midagi Sulle või mitte. Oleks kurb kui avastad selle mittesobivuse peale õppematerjalide soetamist ja muude kulutuste tegemist. Enne ja pärast lendu tutvustab õpetaja Sulle kõike lendamisega seonduvat ja lisaks esimesele lennukogemusele saad sa selge ülevaate mis sind kursustel ees ootab.

Tutvumislennu kestvus maksimaalselt 45 minutit ja lennu hind on 250€+km.

Lisainfo: info@naa.ee