PPL theory course

1,960 €Register
Difficulty: Beginner
Categories:

Most of this training is conducted in a convenient distance learning format, which means you can study whenever and wherever you want. Each subject is summarised during seminars held on weekends (usually once every two weeks). There you can ask the instructor questions and discuss more complex issues. Following the seminar we recommend immediately taking a test (school exam). All exams, including those of the Civil Aviation Administration, are in the form of multiple-choice questions, which means that to answer a question you much choose the correct answer from four possible answers. An exam is considered passed if a minimum of 75% of your answers are correct. Usually there are 20-25 questions per subject.

The price of the theory course includes:

– Oxford Aviation books
– 8 seminars
– school exams
– Estonian VFR chart

The price includes 20% VAT.

Lessons

Aerodünaamika

Aerodünaamika on aeromehaanika haru, mis käsitleb gaaside liikumise seaduspärasusi ja gaasis liikuvaile kehadele mõjuvaid jõude.

Õhusõiduki ehitus

Õhusõiduki ehitus õpetab sulle nii lennuki konstruktsioonilist ülesehitust kui ka erinevate pardaseadmete ning erinevate mootorite tööpõhimõtteid.

Inimfaktor

Inimfaktor mängib lennuturvalisuse seisukohalt väga suurt rolli. See õppeaine aitab mõista meie piiranguid ning õpetab meid piloodina turvaliselt tegutsema.

Quiz

Meteoroloogia

Ilmastik mõjutab lennuliiklust ehk kõige rohkem. Seepärast on väga vajalik mõista erinevaid meteoroloogilisi protsesse ning nende tekkepõhjusi.

Quiz

Navigatsioon

Õhus pole meil teeviitasid mis näitaksid kuidas nt. Kuressaarde lennata. Et sa lennu ajal eksimatult õige suuna võtaksid on vaja õppida navigeerimist.

Raadioside

Kontrollitud õhuruumis lendamisel on vajalk kahepoolne side vastava lennujuhtimisüksusega. Kuna verbaalne side raadioeetris peab olema võimalikult lühike, arusaadav ja kontrollitud siis nõuab see spetsiaalset keelt mida võib nimetada lennunduskeeleks.

Lecturer

Toomas Uibo

Toomas has been flying since the early 2000s and he graduated as a flight instructor in 2003 in Sweden. At the NAA aviation school he lectures on the Aviation Act and flight rules and also gives practical flying classes. However, flying is only his hobby – on a day-to-day basis he works in the engineering industry. He has amassed around 1300 hours of flying experience, but his love of flying is as strong as ever.