Raadioside luba

ATC

Eesti õhuruumis kasutatava raadioside reeglid on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega (Vt. määrus). Esimestel lendudel peab raadiosidet sinu lennuinstruktor, kuid õpilasena alustad järk-järgult lihtsamate fraaside ülevõtmist, kuni oled võimeline täiesti iseseisvalt lennujuhtidega sidet pidama.

Selleks, et saaksid oma esimesele soololennule, pead muuhulgas omama ka kehtivat raadioside luba. Loa saamiseks pead olema täitnud järgmised tingimused:

1. Kommunikatsiooni ja raadioside vahendite kodutööd koolile esitatud.
2. Raadioside ja raadiosidevahendite seminaril osaletud.
3. Raadiosidevahendite koolieksam sooritatud positiivsele tulemusele (aruande vorm).
4. Raadioside eksam Lennuameti poolt volitatud eksamnaatorile sooritatud positiivsele tulemusele.
5. Tasutud riigilõiv raadioside loa saamiseks.

Loa väljastab Lennuamet

Seotud dokumendid: avalduse ja aruande vorm