Meteoroloogia

Ilmastik mõjutab lennuliiklust ehk kõige rohkem. Seepärast on väga vajalik mõista erinevaid meteoroloogilisi protsesse ning nende tekkepõhjusi. Sinu esimene lennuluba võimaldab sul lennata hea nähtavuse korral, kus päevane horisontaalne nähtavus on vähemalt 5 km ja pilvebaas minimaalselt 1500 jalga (ca 450m) kõrgune. Öisel lendamisel on nõuded vastavalt 8km ja 2000 jalga (ca 600 m). Lennu planeerimisel on oluline osata lugeda erinevate imajaamade nii faktilist kui ka prognoositavat ilma. See on põnev õppimine!